اویل پمپ تیناکو کد 14235 مناسب برای پژو 405

معرفی محصول اویل پمپ ها به سه دسته تقسیم می شوند. ۱- اویل پمپ های دنده ای ۲- اویل پمپ […]

معرفی محصول

اویل پمپ ها به سه دسته تقسیم می شوند. ۱- اویل پمپ های دنده ای ۲- اویل پمپ های روتوری ۳- اویل پمپ های سوزنی. در نوع اول دو چرخ دنده هم قطر در داخل پوسته اویل پمپ قرار دارد. یکی محرک و دیگری هرزگرد است. روغن به داخل اویل پمپ وارد شده و پس از گیرافتادن بین چرخxدنده ها و دیواره اویل پمپ به بیرون پمپ میxشود. در نوع دوم که روتوری است طرز کار درست شبیه به نوع دندهxای است با این تفاوت که در این مدل به جای دو چرخ دنده از یکی استفاده شده و در داخل یک روتور داخلی دوران می کند.روتور خارج …

جزئیات محصول

مناسب برای خودرو

پژو ۴۰۵

کالا های مرتبط