رسوب زدا مدل اس ام حجم 1 لیتر

معرفی محصول جزئیات محصول وزن ۱۰۰۰ گرم حفاظت تا دمای ۵۰ درصد اختلاط با آب ۵۰ درصد

معرفی محصول

جزئیات محصول

وزن

۱۰۰۰ گرم

حفاظت تا دمای

۵۰

درصد اختلاط با آب

۵۰ درصد

کالا های مرتبط